EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) özel firmalara, üretim lisansı vermektedir. Bu lisansı alan firmalar da çeşitli yollarla üretmiş oldukları elektrik enerjisini yine EPDK'nın yönetiminde oluşturulan enerji borsasına saatlik değişen fiyatlarla satabilmektedirler. Bu sayede birim fiyat bazında bir indirim oluşmaktadır. Oluşan bu indirimli oranlarda sistem gereği tüketiciye yansımaktadır.
Elektrik ihtiyacınızı Çavuşoğlu Enerji’den sağlamaya başlamanızın size getireceği ek maliyet bulunmamaktadır.
Elektrik kalitesinde hiçbir değişiklik olmadan çalışmalarınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.
Elektrik hatları ile ilgili tüm arıza, kesinti, bakım ve sayaç okuma konularında tek yetkili kurum, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketidir. Mevcut bağlantı şeklinizde bir değişiklik olmayacağı için teknik konularda bağlı olduğunuz dağıtım şirketi ile çalışmaya devam edebilirsiniz.
Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle elektrik tedariğinizin kesintiye uğrama riski de yoktur.
Yürürlükte olan “Otomatik Fiyatlandırma Mekanizması” TEDAŞ birim fiyatlarını, elektrik üretim maliyetleri doğrultusunda düzenlemektedir. Tarifelerin değişmesi durumunda, Çavuşoğlu Enerjinin sizin için belirlemiş olduğu indirim oranı ile yeni tarife üzerinden fiyatınız belirlenecektir. Böylece her durumda avantajınız devam edecektir.
Çavuşoğlu Enerji, elektrik tedarik ettiği kuruluşlara, halihazırda elektrik aldıkları kurumla olan tarifeleri üzerinden bir iskonto yaparak sözleşme imzalamaktadır. Dolayısıyla Çavuşoğlu Enerji’nin müşterisi olduğunuz ilk aydan başlayarak, elektrik birim fiyatlarınızda indirim olmakta, bu durum maliyetlerinize ve şirketinizin karlılığına olumlu olarak yansımaktadır.
Eğer Serbest Tüketici olma kriterlerini yerine getiriyorsanız, elektrik enerjinizi Çavuşoğlu Enerji’den temin edebilirsiniz.
Serbest tüketicilerin elektrik tesisatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve bakımlarının yapılması, tüketicinin bulunduğu bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin yetki ve sorumluğundadır.
Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından onaylanmakta ve yayınlanmaktadır. Elektrik satış şirketlerinden elektrik tedariğini gerçekleştiren tüketicilerin elektrik fiyatları, yapılan anlaşma koşulları dahilinde belirlenen hesap yöntemi ile hesaplamakta ve müşterinin faturasına yansıtılmaktadır.

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.Serbest Tüketicilerin sayaçları da bu kapsamda bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır.

Serbest tüketicilerin okunan endeks bilgileri “Sayaç Okuma Tutanağı” ile birlikte elektrik tedarikçilerine gönderilmekte ve bir kopyası da tüketici de bırakılmaktadır.

Elektrik faturanız Çavuşoğlu Enerji tarafından kesilecekdir ve anlaşma dahilinde belirtilen fiyatlar ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. Ödemelerinizi de Çavuşoğlu Enerji’nin banka hesaplarına yapacaksınız.
Serbest tüketici olmak için, gereken şartları sağlayan tüketiciler bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketine dilekçe ile başvuruda bulunarak Serbest Tüketici Belgesi alabilirler.

2013 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan Serbest Tüketici Limiti 5.000 kWh tir. Aylık fatura tutarı KDV dahil ortalama 150 TL olan tüketiciler bu şartı yerine getirmektedirler.

Yıllık toplam tüketimleri bu limiti geçen veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir.

Serbest tüketici tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişidir. Serbest tüketici olmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanan “Serbest Tüketici Limiti”nden daha fazla elektrik enerjisi tüketiminde bulunmak gerekmektedir.